Forum » Diễn đàn / Ý tưởng
Số chủ đề:: 6
Số post:: 8
rss icon RSS: Các chủ đề mới | Các post mới
Các ý kiến đóng góp & yêu cầu cải tiến
Sắp xếp theo:
Ngày post mới nhất
Thread starting date
Tạo chủ đề mới
Thread name Started Posts Recent post
bởi: namdmnamdm
07 Nov 2016 06:44
2 bởi hiepthhiepth
08 Nov 2016 02:49 Nhảy!
bởi: namdmnamdm
07 Nov 2016 06:35
1  
Thêm inline edit trực tiếp đặt lịch trong quản lý tiến trình http://wak.ftl.vn/adm/tm/thread/list.jsp
bởi: TuanNXTuanNX
27 Nov 2015 08:36
2 bởi hiepthhiepth
27 Nov 2015 09:20 Nhảy!
Tự động ẩn các chức năng không được phân quyền
bởi: Ga QuayGa Quay
27 Nov 2015 08:08
1  
Đề xuất hiển thị thêm thời gian thực hiện 1 session của tiến trình
bởi: TuanNXTuanNX
27 Nov 2015 08:02
1  
bởi: hiepthhiepth
27 Nov 2015 07:53
1