Bài viết này dành riêng cho tài liệu WAK framework. WAK mang đến sự tiện lợi, đơn giản mà đầy đủ dành cho các lập trình viên. Để download gói WAK vui lòng truy cập WAK-bundle

I. Về WAK

1. WAK là gì?
1.1 Tổng quan về WAK
  • WAK được viết tắt bởi (Web Application Kit) là một cấu trúc xây dựng lên các sản phẩm Java Application, Web Application bằng ngôn ngữ lập trình JAVA. Xem chi tiết tại đây
2. Tại sao lại sử dụng WAK?
3. Đối tượng sử dụng
  • Toàn bộ lập trình viên đang làm việc tại công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Viễn thông FTL.
4. Các phiên bản và sự thay đổi

II. Sử dụng WAK

1. Hướng dẫn cài đặt WAK
2. Hướng dẫn cấu hình tham số hệ thống, module, menu…
3. File cấu hình và các tham số liên quan (.dic)
4. Tiến trình (Thread)
  • Thread: là một dòng các điều khiển trong một process hay một ứng dụng. Nguyên văn là Threads are multiple flows of control within a single program or process. Chi tiết
5. WAK CRUD Generation tool
6. WAK Database Utility
7. Báo cáo - Olap
  • Hướng dẫn lập trình báo cáo OLAP trong WAK. Chi tiết tại Báo cáo - OLAP
8. Master Detail
9. Hướng dẫn đóng gói ứng dụng

Comment

Thêm bình luận mới