• Ý nghĩa: Cập nhật giá trị sequence là thay đổi giá trị sequence theo ý mình muốn(Sequence là gì)
 • Mục đích sử dụng:
  • Reset sequence về giá trị lớn nhất của bảng: mục đích là tiết kiệm độ dài ID, ví dụ 1 bảng chỉ có 10 bản ghi, nhưng xóa đi tạo lại nhiều lần hoặc vì một lý do nào đó sequence lên đến 9999 thì là thừa.
  • Tăng sequence đến giá trị lớn nhất theo ID của bảng: vì một lý do nào đó mà sequence của bị lỗi hoặc bản ghi trong bảng được tạo với giá trị ID fix, ví dụ sequence đang là 10, nhưng bảng có 1 bản ghi có ID=11 => cần tăng sequence lên 12 để tránh lỗi unique

Trên thanh menu chọn Tiện ích CSDL/Cập nhật giá trị sequence. Giao diện sử dụng như sau:

WAK_DB_UTIL_UPDATESEQ_B2.png
 • Nếu không hiển thị ra tất cả sequence.
  • Click nút "Tất cả các sequence" để xem tất cả các sequence đang có trên hệ thống.
  • Click nút "Các sequence cần cập nhật" để xem tất cả các sequence cần cập nhật
 • Cập nhật: Nhập giá trị vào ô giá trị mới của sequence muốn cập nhật. Sau đó click nút "Thực hiện" để lưu giá trị sequence vừa cập nhật.
WAK_DB_UTIL_UPDATESEQ_B3.png

Comment