Giới thiệu về node Popup.

Popup là gì?

 • Theo định nghĩa thì Popup là một cửa sổ tự động nhảy ra mà bạn ko hề bấm chuột khi bạn đang lướt web. Nội dung của Popup thường là quảng cáo, nhưng cũng có thể là nội dung khác.Ở đây trên hệ thống WAK thì Popup được hiểu là 1 trang có liên kết đến trang chính bạn đang sử dụng được bật ra để thực hiện hoặc thông báo 1 tác vụ nào đó.
 • Ví dụ như hình ảnh dưới đây.

Hình ảnh 1: Trang chính sử dụng là list.dic

list.png

Hình ảnh 2: Popup được bật ra khi nhấn nút (+) tạo mới

create.png

Tác dụng của node Popup

 • Node Popup được sinh ra để cấu hình kích thước của các popup được bật ra.

Các tùy chỉnh.

Cấu hình node Popup

Popup
  Width==720
  Height==480
  DetailWidth==720
  DetailHeight==560
  CreateWidth==720
  CreateHeight==560
  EditWidth==720
  EditHeight==560

-Nếu ta không cấu hình cụ thể thì wak mặc định popup sẽ có chiều rộng là 720 và chiều cao là 480.
-Để cấu hình chung cho tất cả các popup ta có thể cấu hình chung như sau:
Popup
  Width==720
  Height==480

- Để cấu hình riêng kích thước các popup ngoài cấu hình chung,ta có thể sử dụng theo cú pháp :
"Tên popup viết hoa chữ đâu"+ "Thuộc tính muốn cài đặt"+"=="+" Kích thước" .
-Hiện tại WAK đang hỗ trợ các loại popup sau: Edit,Detail,Create.
Dưới đây là 1 ví dụ cấu hình cho popup Chi tiết.
Popup
  Width==720
  Height==480
  DetailWidth==720
  DetailHeight==560

Comment