Các vấn đề cần xử lý là gì ?

  • Các vấn đề cần xử lý là một module chức năng thống kê các sự cố, lỗi hệ thống một cách tự động thông báo cho người dùng quản trị biết, giúp người dùng nhanh chóng xác định nguyên nhân vấn đề có các biện pháp xử lý kịp thời.

Tại sao lại sử dụng và sử dụng chức năng khi nào?

  • Chức năng có ý nghĩa cùng tên với tiêu đề của bài viết đó là thống kê các công việc cần xử lý giúp lập trình viên và người quản trị quản trị theo dõi trong thời gian xây dựng hệ thống cũng như trong quá trình vận hành hệ thống một cách tốt nhất.

Nội dung các vấn đề cần xử lý mặc định theo cấu trúc của wak.

  • Vào menu Hệ thống » Các vấn đề xử lý
cvdcxl_menu.png
  • Màn hình hiển thị danh sách các vấn đề mà wak thống kê.
cvdcxl_form.png

Tạo báo cáo các vấn đề cần xử lý cho từng chức năng yêu cầu.

  • Ngoài tính năng tự động thống kê các vấn đề hệ thống, công việc cần phải làm mà wak đã hỗ trợ cho lập trình viên và người quản trị, người dùng có thể xây dựng chức năng thống các danh sách các công việc theo đầu mục yêu cầu, quý vị và các bạn có thể tham khảo Cách xây dựng danh sách báo cáo các công việc cần xử lý.