Yêu cầu bài toán

 • Làm thế nào để thực hiện InsertModuleItm xử lý cấu hình rất nhiều bảng dữ liệu trong viết gói cài đặt wak.

Hướng dẫn cách làm ?

 • Bước 1: Bật công cụ PowerDesigner thực hiện vào chức năng Model » Tables » Xuất excel » và thu được file excel chứa toàn bộ thông tin các bảng như hình bên dưới.
bc_genexcel.png
 • Thu được file excel như hình dưới.
bc_excel_goc.png
 • Bước 2: Đổi toàn bộ cột thông tin 'Comment' về dạng chữ unicode bình thường bằng cách » bôi đậm cả cột thực hiện coppy » dùng unikey định dạng kiểu chữ unicode » hiện chuyển đổi » Dán vào 1 cột mới tại file excel.
bc_excel.png
 • Bước 3: Thực hiện viết 1 hàm excel để tạo ra dòng cấu hình bảng tương ứng '=CONCATENATE("InsertModuleItm==",B:B,CHAR(9),G:G,CHAR(9),"DANHMUC",CHAR(9),"1",CHAR(9),"SUID")' (chú ý CHAR(9) trong excel là dấu tab)
bc_excel_vietham.png
 • Thu được kết quả toàn danh sách cấu hình các bảng dữ liệu
bc_excel_hoanthanh.png
 • Bước 4: Chuẩn hóa lại danh sách cấu hình các bảng loại bỏ các kí tự thừa và không hợp lệ thực hiện ctrl+F tìm các ký tự ' " ' hoặc thừa dấu tab (\t*) bằng regex như hình minh họa bên dưới.
  • Tìm dấu tab thừa qua regex: \t+ thay thế bằng \t
  • Tìm dấu tab thừa qua regex: "+ thay thế bằng khoảng trắng
bc_chuanhoa.png
 • Bước 5: Thu được kết quả và áp dụng tiếp tục xử lý tạo gói cài đặt
Thêm bình luận mới