DepLoy Wak là gì?

 • Deploy là quá trình triển khai cài đặt, cấu hình ứng dụng wak lên máy server.

Tại sao cần phải deploy ứng dụng Wak ?

 • Sau khoảng thời gian miệt mài code và chạy thử trên máy local bạn bắt đầu chuyển sang giai đoạn triển khai đưa ứng dụng vào chạy thực tế chính là lúc bạn cần đưa ứng dụng lên server.
 • Dùng server là nơi tổng hợp lưu trữ source code từ nhiều nguồn khác nhau tại các máy DEV phục vụ trong quá trình vừa triển khai ứng dụng vừa bổ sung tích hợp thêm các modul.
 • Đưa ứng dụng triển khai trên một môi trường độc lập, ổn định, bảo mật hơn.

Khi nào cần deploy ứng dụng wak ?

 • Khi các công việc chuẩn bị cho một sản phẩm, module sản phầm có thể đưa vào sử dụng đã và đang vào giai đoạn hoàn tất.

Ai là người deploy ứng dụng wak ?

 • Người triển khai ứng dụng là người am hiểu về quy trình làm việc của ứng dụng trên server, cách thức cài đặt có thể là lập trình viên hoặc những người có chuyên môn.

Deploy wak ở đâu ?

 • Có nhiều cách thức để triển khai ứng dụng có thể triển khai trực tiếp với máy chủ server hoặc có thể gián tiếp truy cập qua các mô hình kết nối tới server.
 • Trong bài viết sẽ hướng dẫn triển khai cài đặt ứng dụng wak trên môi trường server centos từ máy tính sử dụng hệ điều hành window.

Các tài nguyên cần dùng

 • (Chú ý: lập trình viên sử dụng công cụ khác tự tham khảo thêm tài liệu về deploy bên ngoài, cách thức thực hiện có thể sẽ khác so với nội dung bài viết ).
Gói WAK bundle: http://wak.vn/main:download
TotalCommander: http://dl1.ftl.vn/share/tool/Total%20Commander
Putty: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html

Các bước thực hiện

 • Bước 1: Nắm được thông tin server chuẩn bị triển khai ứng dụng wak gồm có.
  • Địa chỉ IP server: vd 192.168.9.xx
  • UserName server: root
  • PassWord server: ftlxxxx
  • (Nếu chưa có database cần được có các thông tin)
  • Tên schema dự án: schema_xxx
  • Mật khẩu schema: mk_xxx
  • Tài khoản đăng nhập vào ứng dụng: tk_xxx
  • Mật khẩu đăng nhập ứng dụng: mk_xxx
 • Bước 2: Sử dụng total commander truy cập vào server cần triển khai (mặc định total commander đã được người dùng cài đặt sftp để truy cập vào server).
dlwsv_totals.png
 • Bước 3: Sử dụng total commander triển khai đẩy gói Wak bundle vừa tải về từ tài nguyên tạo 1 folder có tên là tên dự án và giải nén toàn bộ gói vào folder trên.
dlwsv_app.png
 • Kết quả sau khi giải nén gói wak bundle thành công trên thư mục ứng dụng trên server
dlwsv_appcomp.png
 • Bước 4: Sử dụng total commander truy cập file Iptables qua đường dẫn "\\ect\\sysconfig\\iptables".
dlwsv_ipinput.png
 • Bước 5: Sửa file iptables (có thể dùng các phần mềm editor như Notepad ++ hoặc Emeditor)
  • Bổ sung thêm cổng port ứng dụng vào server theo cú pháp: (Cổng port được cấp phát cần liên hệ đến người quản trị server cho phép).
  • Lưu file sửa đổi (cần chắc chắn rằng port đã được bổ sung tại server)
dlwsv_ipport.png
 • Bước 6: Sử dụng putty ssh truy cập server( sử dụng thông tin server tại bước 1) cài đặt cấp phát quyền truy cập.
dlwsv_putty.png
 • Truy cập ssh thành công:
  • Thực hiện lệnh: service iptables restart
  • Tìm đến thư mục chứa gói Wak bundle đã được giải nén tại bước 3 qua câu lệnh: cd /app/ftl/..folder_xxx
  • Thực hiện lệnh cấp quyền hệ thống:
   • chmod 775 thread.sh
   • chmod 775 run.sh
   • chmod 775 start_thread.sh
   • chmod 775 stop_thread.sh
   • (bạn có thể cấp tất cả quyền cho ứng dụng và bỏ qua các lệnh phía trên sử dụng lệnh : chmod +x *.sh )
   • Hoàn thành
dlwsv_quyen.png
 • Bước 7: Thực hiện lệnh start hoặc stop server (Sử dụng putty ssh truy cập server ( sử dụng thông tin server tại bước 1) cài đặt cấp phát quyền truy cập.)
  • Truy cập ssh thành công:
  • Tìm đến thư mục chứa gói Wak bundle đã được giải nén tại bước 3 qua câu lệnh: cd /app/ftl/..folder_xxx
  • ./start_thread.sh
  • ./stop_thread.sh
  • (Tại bước này sẽ sử dụng rất nhiều lần trong thời gian chạy ứng dụng trên server, người dùng sử dụng để bật tắt ứng dụng phù hợp).
dlwsv_stst.png
 • Bước 8: Đổi cổng port cấu hình file wak.dic trong thư mục dự án tại bước 3.
  • Đổi lại cổng port giống với cổng port đã khai báo trong iptables tại bước 5
dlwsv_wak.png
 • Bước 9:Tiến hành chạy ứng dụng trên trình duyệt. url: http://192.168.9.xx:port (cần chắc chắn rằng server đã được start tại bước 7)
 • Ứng dụng wak đã có database
dlwsv_web.png
run_local_localhost8888.png
 • Tích chọn 'I want to create new fresh wak schema' hiện ra màn hình nhập:
run_tao_user.png
 • Điền vào các thông tin của database như sau:
  • Host address: địa chỉ database
  • Listener port: port kết nối
  • SID: database SID
 • Nếu muốn tạo 1 wak mới tích chọn vào dòng I want to create new fresh WAK schema, nếu muốn sử dụng lại WAK sẵn có thì tích chọn vào I already have a good WAK schema installed in database.I want reuse it. Nếu tạo mới, điền vào các thông tin sau:
  • User name:tài khoản đăng nhập vào database
  • Password: mật khẩu vào database
 • Cài đặt thông tin cho wak. Nhập vào các thông tin sau:
  • Username: tên của wak
  • Password: mật khẩu của wak
  • Application code: mã của ứng dụng wak
  • Admin password: mật khẩu tài khoản admin của wak

(Chú ý phần tên wak phải chưa sử dụng và mật khẩu admin để đăng nhập vào wak)

 • Click install để tiến hành cài đặt wak.
run_finish.png
 • Đăng nhập hệ thống qua tài khoản quản trị wak:
run_local_localhost8888.png
 • Hoàn thành hướng dẫn triển khai wak trên server centos
Thêm bình luận mới