Mục đích bài viết

 • Bài viết nhằm hướng dẫn người dùng cách thiết lập các tùy chọn cũng như vận hành các chức năng cấu hình trong ứng dụng wak.

Nội dung cấu hình & tùy chọn

Quản lý việc định kỳ

 • Mục đich: Quản lý công việc được thực hiện một cách tuần tự trong khoảng thời gian quy định, thông báo tới người dùng trong hệ thống theo lịch trình mà người sử dụng quy định về tình trạng, kết quả, báo cáo ứng dụng…Xem chi tiết tại đây

Danh mục lịch thực hiện

 • Mục đich: Tạo ra một danh sách lịch thực hiện gồm các đơn vị thời gian cần thực hiện công việc lặp lại tuần tự xử lý…Xem chi tiết tại đây

Danh mục liên kết tắt

 • Mục đich:Chức năng quản lý các liên kết tắt từ hệ thống tới các trang liên kết khác, cho phép thêm mới, sửa, xóa liên kết tắt hiển thị trên hệ thống…Xem chi tiết tại đây

Danh mục mẫu tin cảnh báo

 • Mục đich: Chức năng quản lý mẫu tin cảnh báo gửi qua email hoặc tin nhắn SMS trên hệ thống, cho phép thêm mới, sửa, xóa mẫu tin cảnh báo…Xem chi tiết tại đây

Danh mục mẫu tin quy trình

 • Mục đich: Quản lý mẫu tin gửi tới NSD qua email hoặc SMS trong quá trình thực hiện các quy trình trên hệ thống…Xem chi tiết tại đây

Danh mục tham số hệ thống

 • Mục đich:Danh mục tham số hệ thống dùng quản lý các tham số được cấu hình sẵn và duy nhất trong hệ thống, các tham số có chức năng lưu lại các cấu hình, cài đặt, tác động cuối của người dùng…Xem chi tiết tại đây

Quy tắc đổi địa chỉ truy cập

 • Mục đich: Chức năng quản lý các quy tắc đổi địa chỉ truy cập trên hệ thống, giúp rút gọn và làm đơn giản hóa địa chỉ URL hiển thị, cho phép xem, xóa và chỉnh sửa thứ tự các quy tắc đổi địa chỉ truy cập…Xem chi tiết tại đây

Chính sách áp dụng trang nền

 • Mục đich: Chức năng quản lý các chính sách áp dụng trang nền hiển thị trên các trang web của hệ thống, cho phép thêm mới, xóa chính sách…Xem chi tiết tại đây

Cấu hình hệ thống

 • Mục đich: Chức năng cho phép cấu hình những thông số cơ bản của hệ thống như: cấu hình thông tin hiển thị trên hệ thống, cấu hình ngôn ngữ hệ thống, cấu hình cách kích hoạt tài khoản, cấu hình thông tin mail server…Xem chi tiết tại đây

Quản lý gói ứng dụng

 • Mục đich: Cài đặt thiết lập cấu hình menu, chức năng ứng dụng thông qua phương thức cài đặt các gói.Gói cài đặt có thể do được dùng do người dùng tự định nghĩa thiết lập ra gói hoặc sử dụng các gói tiện ích wak hỗ trợ….Xem chi tiết tại đây