Quản trị giao diện là gì ?

 • Quản trị giao diện là module chức năng được tích hợp trên wak cho phép người dùng quản trị toàn bộ các vấn đề liên quan đến giao diện hệ thống như menu, bố cục trang web phục vụ cho việc hiển thị nội dung phù hợp với yêu cầu khách hàng và với từng dự án khác nhau.

Đôi tượng sử dụng ?

 • Dành cho toàn bộ lập trình viên.

Nội dung danh mục quản lý giao diện

Quản lý menu.

 • Mục đich: Thiết lập hiển thị menu chức năng cho giao diện người dùng hệ thống…Xem chi tiết tại đây

Quản lý module.

 • Mục đich: Một phần rất cần thiết và không thể thiếu đó chính là trang chủ trang quản trị, sau đây sẽ là bài viết hướng dẫn người dùng quản lý module và cách thiết lập trang chủ trên hệ thống wak….Xem chi tiết tại đây

Quản lý trang web

 • Mục đich: Chức năng quản lý các trang trên hệ thống. Đồng thời quản lý các module thuộc các trang trên hệ thống…Xem chi tiết tại đây

Danh mục vị trí

 • Mục đich: Chức năng quản lý các vị trí trong bố cục trang web. Cho phép thêm mới, sửa, xóa vị trí trên trang…Xem chi tiết tại đây

Danh mục bố cục trang

 • Quản lý bố cục hiển thị các trang trên hệ thống. Hiện tại có 2 loại trang đang được quản lý là: các trang Default và các trang Popup.
  • Trang Default là các trang danh sách, danh mục.
  • Trang Popup là các trang mở ra khi thực hiện các thao tác thêm mới, sửa, xóa…Xem chi tiết tại đây

Danh mục giao diện

 • Mục đich: Chức năng quản lý các giao diện sử dụng trên hệ thống: cho phép thêm mới, sửa, xóa giao diện…Xem chi tiết tại đây

Danh mục loại menu

 • Mục đich: Khai báo các kiểu menu cho việc hiển thị và cấu hình menu
  • Mặc định trong wak đang hỗ trợ 3 loại menu dùng trong việc khai báo menu:
   • Internal Reference Menu: Khai báo menu sử dụng nội dung là đường dẫn tuyệt đối đến thư mục lưu file nguồn.
   • Module Reference Menu: Khai báo menu sử dụng nội dung dưới dạng module nhóm chức năng đã được tạo trong danh mục chức năng trước đó
   • Static url Reference Menu: Khai báo menu sử dụng nội dung là đường dẫn url " http://…"….Xem chi tiết tại đây

Danh mục loại module

 • Mục đich: Chức năng quản lý loại module trên hệ thống, cho phép thêm mới, sửa, xóa loại module…Xem chi tiết tại đây

Danh mục ngôn ngữ

 • Mục đich: Chức năng quản lý các ngôn ngữ hiển thị trên hệ thống. Cho phép thêm mới, sửa, xóa ngôn ngữ. Hiện tại hệ thống đang hỗ trợ hiển thị theo 2 ngôn ngữ gồm Tiếng Việt và Tiếng Anh…Xem chi tiết tại đây

Danh mục nhóm đối tượng đa ngữ

 • Mục đich: thiết lập hiển thị menu chức năng cho giao diện người dùng hệ thống…Xem chi tiết tại đây

Danh mục nhóm thuộc tính

 • Mục đich: Định nghĩa ra các nhóm thuộc tính dữ liệu do người dùng tự định nghĩa, tạo ra các form bảng tạm có chung cấu trúc, các trường vào trong 1 nhóm gọi là ' nhóm thuộc tính' thuận tiện cho việc truy xét dữ liệu và sử dụng….Xem chi tiết tại đây

Danh mục thuộc tính

 • Mục đich: Hỗ trợ người dùng định nghĩa ra các kiểu thuộc tính khác nhau có đặc trưng riêng sử dụng phù hợp với mong muốn của người dùng…Xem chi tiết tại đây