Lập trình chức năng wak là gì ?

  • Chức năng lập trình chức năng wak là module được tích hợp trên wak cho phép lập trình viên có thể lập trình module các chức năng trong wak nhanh chóng và hiệu quả.

Khi nào nên sử dụng module lập trình chức năng wak ?

  • Modul tích hợp sẵn trên wak nên cho phép lập trình viên có thể lập trình các file chức năng ngay tại ứng dụng wak mà không cần đến các công cụ lập trình cá nhân khác, đơn giản thuận tiện tại bất cứ đâu có thể truy cập vào ứng dụng.

Đối tượng sử dụng module lập trình chức năng wak ?

  • Đối tượng sử dụng module là những lập trình viên, hoặc những người đã nắm vững quy trình làm việc trong wak.

Nội dung module lập trình chức năng wak

  • Vào menu Hệ thống » Lập trình chức năng wak
ltcnw_menu.png
  • Module lập trình chức năng wak hiển thị giao diện màn hình.
laptrinhchucnangwakform.png
  • Ý nghĩa của các đề mục trong chức năng và ví dụ mẫu về lập trình một chức năng 'ngôn ngữ' đơn giản .
laptrinhchucnangwak.png