Trong khi sử dụng WAK các bạn có để ý rằng nếu chúng ta cứ thêm 1 cột tác động ở trong FieldList thì cứ ý như rằng dòng nào cũng như dòng nào đều có như hình bên dưới (Mặc dù có những dòng không hề có dữ liệu chúng ta cần):

H1.png

Chúng ta muốn nếu như có dữ liệu thì mới hiển thị tác động để giúp cho người dùng đỡ ấn nhầm như sau:

H2.png

Hôm nay Tử Tế Production xin hướng dẫn các bạn sử dụng 1 mẹo nhỏ có thể đáp ứng được yêu cầu trên.

Bước 1:

Khai báo thêm 1 cột nữa để lấy giá trị mình tự định nghĩa (ok thì sẽ hiển thị còn not_ok thì sẽ không hiển thị)

H3.png

Tại sao lại là $Value8$. Dưới FieldList thì cột đầu tiên sẽ là Value0 vậy thì cột CHECK của tôi là Value8. Viết $Value8$ sẽ lấy được giá trị của cột CHECK mà tôi khai báo

Với cột CHECK ở trên tôi dùng case when để lấy điều kiện thỏa mãn (Nếu số bản ghi > 0 thì là ok còn = 0 thì là not_ok)

H4.png

Bước 2:

Ẩn cột check và khai báo CSS cho thẻ div mình thêm vào ở đoạn Html==

H5.png

Vâng xin cám ơn quý vị và các bạn đã xem. Mọi thắc mắc xin liên hệ Mr Trường Tử Tế email: nv.ltf|vngnourt#nv.ltf|vngnourt