Gói ứng dụng là gì ?

 • Gói ứng dụng là gói cung cấp đầy đủ các chức năng đã được cấu hình và cài đặt trước, tương thích với hệ thống ứng dụng đang và sắp triển khai gồm có các cấu hình nâng cấp hoặc hạ cấp tùy theo yêu cầu của người sử dụng.

Tại sao cần phải đóng gói ứng dụng ?

 • Một ngày đẹp trời ứng dụng nào đó mà bạn đã triển khai từ lâu đột ngột chết, bạn không có bản backup bạn không nhớ mình trước đó đã làm như thế nào hoặc cần đưa ứng dụng đi triển khai cài đặt tại nhiều nơi mà đã tồn tại ứng dụng phiên bản cũ trước đó? lúc đó bạn sẽ đặt ra câu hỏi là làm thế nào làm việc đó nhanh nhất ?.
 • Với gói ứng dụng bạn hoàn toàn có thể khôi phục lại các chức năng và cấu hình của lần gần đây nhất bạn cập nhật cho gói và công việc của bạn chỉ là bung gói ra và sử dụng chỉ với 1 cú click.
 • Việc nâng cấp ứng dụng cũng diễn ra dễ dàng hơn rất nhiều, thay vì so sánh compare từng đoạn cấu hình và code chức năng dẫn đến việc mất nhiều thời gian và không đồng nhất, với gói ứng dụng bạn chỉ việc cài đặt gói với phiên bản mới nhất cho toàn bộ hệ thống một cách nhanh chóng.

Khi nào cần đóng gói, khi nào cần cài gói ?

 • Việc xây dựng gói ứng dụng cần được thực hiện càng sớm càng tốt trong quá trình triển khai ứng dụng DEV và triển khai ứng dụng thực tế, đảm bảo ứng dụng luôn đồng nhất về phiên bản cũng như đề phòng trường hợp ngoài ý muốn.

Ai là người đóng gói và cài gói ?

 • Lập trình viên là người làm việc trực tiếp với ứng dụng, nắm vững quy trình cũng như hiểu về hoạt động của ứng dụng sẽ là người viết tạo ra gói.
 • Việc cài đặt gói do người có trách nhiệm liên quan đến triển khai và nâng cấp gói sử dụng.

Các tài nguyên cần dùng để đóng gói

Gói WAK CRUD generation tool: http://wak.vn/main:download:wak-generation
Power Design: http://dl1.ftl.vn/share/design
Gói mẫu tham khảo: http://dl.ftl.vn/alfresco/guestDownload/d/workspace/SpacesStore/a0fdf6ae-2e57-4a6d-9bd0-8b82ecf7925b/TTKSNN_PACK.rar

Các bước thực hiện

 • Bước 1: Giải nén file.
  • Giải nén gói mẫu vừa tải xuống như hình dưới.
pack_ex.png
 • Bước 2: Chỉnh sửa cấu hình.
  • Edit file build.bat trong gói mẫu tại bước 1.
  • Chỉnh sửa các thông tin cấu hình tương ứng với thông tin từng dự án như hình dưới.
buildBat.png
 • Bước 3: Đưa thiết kế database dưới dạng lệnh vào trong gói cài.
  • Mở file WDM bằng powerDesign » chọn tính năng Generate Database » thu được FIle WDM.dll
sqlregex.png
 • Mở File WDM.dll để lấy code tạo DB copy code từ dòng có chữ: create sequence SEQ_WDM_DATA_FILE cho Đến hết rồi dán vào trong CreateDBScript=::{}: trong file extension.conf (ở trong gói mẫu đã giải nén ở Bước 1)(xem ảnh).
extentionCf.png
 • Bước 4: Tạo resource
  • Giải nén file wak-generation-tool.zip
  • Edit file gen_adm_wak.bat theo đúng như code sau:
gen_oracle_wak.bat jdbc:oracle:thin:@192.168.9.108:1521:LSB username pass"(ut.table_name like 'TIME_%%' OR ut.table_name like 'TIME_%%' )" com.ftl.wakCUBE wak_out
 • Bước 5: Coppy resource
  • Copy toàn bộ file và folder đã tạo ra ở bước 1 vào trong folder resource/com/ftl của file mới giải nén ra ở bước 2.
  • @Lưu ý: phải config đúng với đường dẫn trong thư mục resource/com/ftl, chỉ cần config trùng với thư mục, không nhất thiết phải trỏ tới file. (xem ảnh config file extension.conf).
coppysource.png
 • Bước 6: Chạy file buid.bad
  • Chạy file buid.bak thu được một gói với tên đã đặt trong bước 2.

Kiểm tra kết quả

 • Bước 1: Mở trình duyệt chạy với địa chỉ: https://localhost và đăng nhập với user/password
 • Bước 2: Upload gói.
up_goi.png
upload2.png
 • Bước 3: Upload thành công.
complete.png

Comment

Thêm bình luận mới