Quản lý module là gì?

 • Quản lý module là một module được tích hợp vào hệ thống wak có nhiệm vụ quản trị các phần module nội dung trên trang.

Tại sao lại cần biết quản lý module trang web ?

 • Việc đầu tiên là khách hàng cần bạn một lập trình viên thiết kế một trang chủ, hoặc trang bất kỳ dành cho ứng dụng wak hiển thị đầy đủ các thông tin quan trọng bên trái, nội dung, bên phải trang web vậy việc cần làm của bạn là gì? Quản trị module sẽ giải quyết vấn đề này, bước đầu bạn cần phải nắm được cấu trúc hoạt động của các module sau đó sử dụng chúng theo yêu cầu.

Dùng cho đối tượng nào ?

 • Quản lý module dùng cho tất cả các lập trình viên sử dụng ứng dụng wak.

Nội dung quản lý module

 • Việc đầu tiên là bạn cần phải biết được bố cục trang được thiết kế như nào? hình bên dưới làm ví dụ giúp bạn rõ hơn về vấn đề này:
bocuctrangweb.png
 • Các vị trí trên trang wak
  • HEADER: phần nội dung hiển thị header phần phía trên cùng của trang web
  • TOP_NAV: phần nội dung hiển thị phía sau header đứng trước nội dung trang web
  • LEFT_NAV: phần nội dung hiển thị bên trái.
  • CONTENT: phần nội dung nằm giữa trang web
  • RIGHT_NAV: phần nội dung hiển thị bên trái
  • FOOTER: phần nội dung hiển thị footer của trang
  • BOTTOM_NAV: phần nội hiển thị phía dưới cùng của trang
 • Sau khi đã nắm được các vị trí hiển thị trên 1 trang chúng ta chuyển đến các bước thiết lập một module: tiến hành đăng nhập thành công, hệ thống sẽ chuyển đến màn hình trang chủ. Từ màn hình này, bấm vào Hệ thống » Quản lý giao diện » Quản lý module.
qlmd_menu.png
 • Màn hình Danh mục module hiển thị, click nút Thêm mới để thêm mới một module:
qlmd_form.png

NSD nhập thông tin thêm mới trên form:

qlmd_taomoi.png
 • Loại: Chọn loại module từ danh sách bên dưới.
  • Inline module: cho phép viết code trực tiếp vào nội dung
  • Internal module: cho phép chèn link trực tiếp vào nội dung
 • Mã: Mã module.
 • Nội dung: Nhập theo tùy chọn loại module phía trên (vd : áp dụng Internal module)
 • Áp dụng: Tại vùng này sẽ thiết lập các thông tin như, trang web(HOME…), vị trí (HEADER,TOP_NAV,LEFT_NAV…)(nếu chưa nắm rõ về phần này xin tìm hiểu tại Danh mục bố cục trang webquản lý trang web)
qlmd_apcreate.png
 • Sau khi nhập đầy đủ các thông tin trên màn hình, click nút 'Lưu' để lưu các thông tin vừa nhập. Ngay lập tức, bản ghi sẽ được lưu vào CSDL và hiển thị trên màn hình:
qlmd_ketqua-1.png
 • Các thao tác: Tìm kiếm, Xem thông tin, Sửa, Xóa cũng tương tự như bài viết: Danh mục nhóm NSD

Ứng dụng thiết lập trang chủ ứng dụng

 • Đầu tiên là bạn cần có 1 trang được viết dưới dạng file.jsp (ví dụ như list_orientation.jsp) sau đó chúng ta sẽ bắt đầu thiết lập cài đặt phía dưới (trong hình là cấu trúc đường dẫn file list_orientation.jsp yêu cầu đặt làm trang chủ wak).
qlmd_vtdf.png
 • Khai báo Module như các bước phía trên cùng các thông tin cấu hình:
qlmd_apcreate.png
 • Kết quả hiển thị trang chủ.
qlmd_mhc.png

Ứng dụng thiết lập các vị trí khác cho trang web

 • Ngoài việc thiết lập hiển thị vị trí giữa cho trang chủ hoặc trang bất kỳ bạn hoàn toàn có thể thiết lập các vị trí khác theo yêu cầu.
module_left.png
 • Cũng có thể thiết lập tương tự cho phần 'RIGHT_NAV'
 • Hiển thị kết quả theo hình phía bên dưới
 • Chú ý đoạn code 'features=popup,dataTableOnly' được thêm vào sau url nội dung có tác dụng bỏ đi các phần đầu mục của module nội dung.
ketqua.png

Comment