Quản lý file là gì?

 • Quản lý file là một module được tích hợp trên wak cho phép xử lý các vấn đề liên quan đến file trong hệ thống một cách nhanh chóng.

Khi nào cần sử dụng quản lý file trên wak ?

 • Một số tình huống gặp phải đó là bạn đang làm việc bên đối tác và được yêu cầu hỗ trợ một số chức năng ngay tại thời điểm đó mà bạn không thể sử dụng phương tiện máy tính cá nhân của mình có hỗ trợ đầy đủ các phương tiện cần thiết, và công việc lúc này của bạn chính là truy cập vào hệ thống ứng dụng trình quản lý file wak hỗ trợ có thể làm bất cứ tác động nào liên quan đến file của bạn giúp bạn nhanh chóng thuyết phục được yêu cầu của khách hàng.

Đối tượng sử dụng trình quản lý file ?

 • Đối tượng sử dụng là những lập trình viên hoặc người có trách nhiệm quản lý các file hệ thống.
 • Các đối tượng tác động đến file cần được người quản lý cho phép quyền sử dụng.

Nội dung quản lý file ?

 • Vào menu Hệ thống » Quản lý file
qlf_menu.png
 • Hệ thống hiển thị màn hình Quản lý file
qlf_form.png
 • Tạo folder: Để tạo một folder mới trên danh sách, NSD nhập tên folder, sau đó click nút 'Tạo mới'
qlf_taofolder.png
 • Upload file: Chọn tệp tải lên từ máy tính bằng cách click nút 'Choose file', thực hiện upload tệp vừa chọn hiển thị trong thư mục.
qlf_upload.png
 • Các tác vụ xử lý file tại cột 'Action'
  • Chức năng tải file
  • Chức năng sửa file
  • Chức năng chạy file
  • Chức năng đổi tên file hoặc folder
  • Chức năng xóa file hoặc folder

Ưu nhược điểm của module quản lý file đối với người quản trị.

 • Ưu điểm:
  • Cho phép can thiệp nhanh chóng vào toàn bộ các file trong hệ thống.
  • Không cần các yêu cầu về phương tiện truy cập vào hệ thống (làm việc tại bất cứ nơi đâu chỉ cần có internet và có thể kết nối được tới hệ thống).
 • Nhược điểm:
  • Module quản lý file chỉ hỗ trợ trình soạn thảo code đơn giản để người quản trị có thể soạn thảo code mọi tác động hay chức năng cần đến người sử dụng am hiểu về code , các chức năng, các file cần xử lý.
  • Mọi tác động đến file đều có tác động trực tiếp đến hệ thống cho nên người sử dụng cần phải cân nhắc trước khi thực hiện các tác vụ.
Thêm bình luận mới