Trở về trang trước

Quản trị nhóm người sử dụng & phân quyền là gì ?

 • Quản trị nhóm người sử dụng & phân quyền là module gồm nhiều chức năng được tích hợp vào wak giúp quản trị các chức năng, người dùng, phân quyền hệ thống…

Đối tượng sử dụng.

 • Toàn bộ lập trình viên

Nội dung quản lý NSD & phân quyền

Danh mục nhóm NSD

 • Danh mục nhóm người sử dụng giúp người quản trị tạo ra một nhóm những người sử dụng được phân quyền giống nhau tác động tới hệ thống.
 • Nhanh chóng cấp và đăng ký mới người sử dụng có cùng cấp bậc và quyền trong quá trình triển khai và quản lý hệ thống…Xem chi tiết tại đây

Danh mục người sử dụng

Danh mục chức năng

 • Quản lý menu là module chức năng được tích hợp trên hệ thống wak được sử dụng để quản lý các cấu hình liên quan tới menu chức năng ứng dụng wak…Xem chi tiết tại đây

Danh mục kiểu dữ liệu

 • Hai chức năng Danh mục kiểu dữ liệu và Danh mục lớp dữ liệu ra đời để giải quyết bài toán sau:
 • Trong một hệ thống có thể quản lý nhiều luồng thông tin khác nhau. Mỗi người dùng hệ thống chỉ được quyền xem và thao tác trên những luồng thông tin nhất định.
 • Ví dụ, trong hê thống hiện tại có nhiều NSD cùng được phép truy cập để theo dõi, quản lý các game/dịch vụ hay các chức năng, tuy nhiên mỗi NSD chỉ quản lý một số dịch vụ nhất định, như vậy việc phân quyền sẽ giúp cho mỗi NSD chỉ được thao tác trên các dịch vụ mà mình quản lý mà thôi…Xem chi tiết tại đây

Danh mục lớp dữ liệu

 • Danh sách lớp dữ liệu cùng với danh mục kiểu dữ liệu ra đời giải quyết bài toán phân quyền theo dữ liệu. Chức năng danh sách lớp dữ liệu này giúp NSD khai báo chi tiết các lớp dữ liệu theo tiêu chí nhất định, và việc phân quyền dữ liệu sẽ phụ thuộc chính vào danh sách này (chứ không phụ thuộc vào danh mục kiểu dữ liệu)…Xem chi tiết tại đây

Danh mục dải IP

 • Giúp người quản trị kiểu soát quản lý được hệ thống thông qua từng giải IP…Xem chi tiết tại đây

Danh mục lịch truy cập

 • Giúp người quản trị quản lý được khoảng thời gian và lịch trình làm việc của nhóm người sử dụng, người sử dụng trong hệ thống…Xem chi tiết tại đây

Danh mục tra cứu phiên giao dịch

 • Giúp người quản trị kiểm soát các đối tượng tác động đến hệ thống, nhanh chóng đưa ra được các nhận định khoanh vùng người dùng tác động đến hệ thống, giúp hệ thống hoạt động ổn định và an toàn hơn…Xem chi tiết tại đây

Tra cứu lịch sử tác động

 • Giúp người quản trị kiểm soát, thống kê được các tác động đối từng chức năng trong từng phiên giao dịch của hệ thống, nhanh chóng đưa ra được các nhận định khoanh vùng người dùng tác động đến hệ thống, giúp hệ thống hoạt động ổn định và an toàn hơn…Xem chi tiết tại đây

Báo cáo thống kê truy cập

 • Giúp người quản trị thống kê lượng truy cập phục vụ báo cáo và tra cứu thông tin…Xem chi tiết tại đây