TongQuanWAK.png

Tổng quan về WAK

  • WAK được viết tắt bởi (Web Application Kit) là một cấu trúc xây dựng lên các sản phẩm Java Application, Web Application bằng ngôn ngữ lập trình JAVA.
  • Tác giả của WAK-Framework là thầy Thái Hoàng Hiệp được bắt đầu xây dựng và nuôi nấng từ năm 2002. Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm cùng với sự liên tục thay đổi mình để trở thành Framework mạnh mẽ như hiện nay. Framework này lần đầu tiên được giới thiệu đến mọi người năm 2011 trên trang báo của công ty.
  • Hiện tại framework này liên tục được cập nhật để tăng thêm sự thuận tiện cho người sử dụng. Các bạn có thể xem chi tiết tại http://wak.vn/main:download:wak-bundle
  • Hệ thống WAK bao gồm 2 thành phần chính Web container và Thread management.

Web Container

  • Là 1 thành phần của web server tương tác với java servlets, chịu trách nhiệm quản lý vòng đời của các servlet. Ánh xạ đường dẫn đến 1 servlet cụ thể và đảm bảo có thể truy cập vào. Web Container kế thừa từ các thành phần web của kiến trúc JAVA EE. Ở đây toàn bộ WAK sử dụng ORACLE database và Web container (WAK ) sử dụng jetty, JSP, JSF.
  • Thành phần quan trọng của web container chính là thư mục WEB-INF chứa file web.xml. WEB-INF là thư mục đặc biệt của ứng dụng Java WEB, chứa những tài nguyên không thể khai thác từ phía người dùng như các class, lib, file cấu hình và nhiều thứ khác nữa thuộc về mô tả của 1 ứng dụng Java WEB.
  • Thông tin file WEB.XML: Xem chi tiết tại đây
  • Ngoài WEB-INF Web Container còn chứa các thành phần sau:
ThanhPhanWebContainer.png

Thông tin chi tiết về các thành phần Web Container của WAK tham khảo tại đây

Comment