Tiến trình (Thread) là gì?

Thread: là một dòng các điều khiển trong một process hay một ứng dụng. Nguyên văn là Threads are multiple flows of control within a single program or process.
Để tìm hiểu thêm về tiến trình mời quý vị và các bạn tham khảo tại Thread JAVA

Tiến trình trong WAK

  • WAK hỗ trợ administrator điều khiển các tiến trình thông qua thread monitor trong web application.
  • Trong thread monitor bao gồm nhiều thread độc lập, mỗi thread thực hiện một chức năng nhất định.
giaodientientrinh.png
  • Các tiến trình được đặt ở bên góc trái màn hình. Tiến trình có icon hình mặt trăng lưỡi liềm tức là đang chờ đến thời gian chạy tiếp theo. Tiến trình màu xanh tức là đang chạy. Còn tiến trình màu xám bạc là tiến trình đã bị dừng (administrator có thể cấu hình).
  • Mỗi 1 tiến trình sẽ sử dụng 1 class để thưc thi. Hướng dẫn tạo class tiến trình.
  • Mỗi 1 tiến trình được hình thành từ 1 file .thread nằm trong thư mục conf/thread của project. Chi tiết file .thread.
  • Người dùng có thể thực hiện chạy/dừng tiến trình ngay trên giao diện quản lý tiến trình. Hơn thế nữa ở giao diện quản lý tiến trình còn cho phép người dùng restart application hoặc close application.
  • Cho phép người dùng view được NSD nào đang đăng nhập và có thể gửi thông điệp cho nhau qua giao diện chat bên góc dưới phải màn hình

Comment