• Ý nghĩa: Tìm kiếm xem câu lệnh nào làm chậm hệ thống, từ đó sẽ giúp kiểm soát và tối ưu hoá câu lệnh để hệ thống chạy nhanh hơn. Cũng có thể ngắt câu lệnh chậm đó đi để thực hiện 1 số việc khác.
 • Mục đích sử dụng: Sẽ giúp lập trình viên tối ưu hoá câu lệnh tốt hơn.
  • Giúp truy vấn dữ liệu nhanh hơn
  • Giảm tài nguyên trong quá trình xử lý câu lệnh

Trên thanh menu chọn Tiện ích CSDL/Tra cứu câu lệnh chậm. Giao diện sử dụng như sau:

WAK_DB_UTIL_TRACUU_CAULENHCHAM.png

Giới thiệu chung thông tin các cột

 • Câu lệnh: Nội dung câu lệnh sql được thực hiện hoặc chạy ngầm.
 • NSD: Người sử dụng câu lệnh sql.
 • Mô tả công việc: Câu lệnh sql được thực hiện với mục đích gì.
 • Đối tượng xử lý: Câu lệnh sql được thực hiện cho đối tợng nào.
 • Giờ bắt đầu: Giờ bắt đầu thực hiện câu lệnh sql.
 • Giờ cập nhật:Giờ cập nhật câu lệnh sql.
 • Đã thực hiện(s): Đã thực hiện câu lệnh được bao nhiêu (s).
 • Còn lại(s): Câu lệnh sql còn lại bao nhiêu (s) thực hiện xong
 • Ngắt: kill session thực hiện câu lệnh sql.

Tìm kiếm.

 • Các tiêu chí tìm kiếm:
  • NSD: Người sử dụng câu lệnh.
  • Câu lệnh: Nội dung câu lệnh sql được thực hiện hoặc chạy ngầm.
   • Ví dụ: câu lệnh chậm : call dbms_stats.gather_database_stats_job_proc ( )
  • Mô tả công việc: Câu lệnh sql được thực hiện với mục đích gì.
   • Ví dụ: câu lệnh này thực hiện việc: Gather Table's Index Statistics
  • Đối tượng xử lý: Câu lệnh sql được thực hiện cho đối tợng nào.
   • Ví dụ: Xử lý cho: Table WRI$_ADV_PARAMETERS
  • Giờ bắt đầu: Giờ bắt đầu thực hiện câu lệnh sql.
  • Giờ cập nhật:Giờ cập nhật câu lệnh sql.
  • Số giây đã thực hiện: Đã thực hiện câu lệnh được bao nhiêu (s).
  • Số giây còn lại(s): Câu lệnh sql còn lại bao nhiêu (s) thực hiện xong.
WAK_DB_UTIL_TRACUU_CAULENHCHAM_b1.png

Comment