• Ý nghĩa: quản lý những câu lệnh sử dụng tài nguyên phần cứng.
  • Mục đích sử dụng: kiểm soát câu lệnh chiếm nhiều tài nguyên làm ảnh hưởng tốc độ xử lý từ đó ngắt hoặc tối ưu câu lệnh.

Trên thanh menu chọn Tiện ích CSDL/Tra cứu câu lệnh đọc đĩa cứng nhiều. Giao diện sử dụng như sau:

WAK_DB_UTIL_TRACUU_CLDOCDIACUNG.png

Giới thiệu chung thông tin các cột

  • Giờ thực hiện: thời gian câu lệnh được thực hiện.
  • Schema: schema thực hiện câu lệnh.
  • Số lần TH: số lần câu lệnh được thực hiện.
  • Đọc đĩa cứng:
  • Tỷ lệ:
  • Đọc bộ đệm:
  • Câu lệnh: câu lệnh được thực hiện.

Tìm kiếm

Các tiêu chí tìm kiếm:

  • Schema: tên schema thực hiện câu lệnh.
  • Giờ thực hiện: thời gian thực hiện câu lệnh.
WAK_DB_UTIL_TRACUU_CLDOCDIACUNG_B1.png

Comment