Ý nghĩa

 • Ý nghĩa: kiểm soát những câu lệnh sql chiếm nhiều tài nguyên CPU của máy
 • Mục đích sử dụng:
  • Ngắt những câu lệnh sql chiếm nhiều tài nguyên.
  • Tối ưu hoá câu lệnh.

Trên thanh menu chọn Tiện ích CSDL/Tra cứu câu lệnh sử dụng nhiều CPU. Giao diện sử dụng như sau:

WAK_DB_UTIL_TRACUU_CLSDNHIEUCPU.png

Giới thiệu chung thông tin các cột

 • Giờ thực hiện: thời gian câu lệnh được thực hiện.
 • Schema: schema thực hiện câu lệnh.
 • Số lần TH: số lần câu lệnh được thực hiện.
 • CPU time:
 • Tỷ lệ:
 • Câu lệnh: câu lệnh được thực hiện.

Tìm kiếm

Các tiêu chí tìm kiếm:

 • Schema: tên schema thực hiện câu lệnh.
 • Giờ thực hiện: thời gian thực hiện câu lệnh.
WAK_DB_UTIL_TRACUU_CLSDNHIEUCPU_B1.png

Comment