Được tạo bởi Trường Tử Tế, ngày cập nhật cuối 18/11/2016
Bài viết này dành riêng cho tài liệu WAK framework. WAK mang đến sự tiện lợi, đơn giản mà đầy đủ dành cho các lập trình viên. Để download gói WAK vui lòng truy cập WAK Download

I. Về WAK

1. WAK là gì?
1.1 Tổng quan về WAK
  • WAK được viết tắt bởi (Web Application Kit) là một cấu trúc xây dựng lên các sản phẩm Java Application, Web Application bằng ngôn ngữ lập trình JAVA. Xem chi tiết tại đây
2. Tại sao lại sử dụng WAK?
3. Đối tượng sử dụng
  • Toàn bộ lập trình viên đang làm việc tại công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Viễn thông FTL.
4. Các phiên bản và sự thay đổi

II. Sử dụng WAK

1. Hướng dẫn cài đặt WAK
2. Hướng dẫn cấu hình tham số hệ thống, module, menu…(Chi tiết)
3. File cấu hình và các tham số liên quan (.dic)
4. Tiến trình (Thread)
5. WAK CRUD Generation tool
6. WAK Database Utility(Chi tiết)
7. Báo cáo - Olap
8. Master Detail(Chi tiết)
9. Hướng dẫn đóng gói ứng dụng(Chi tiết).