You asked

Chào Nam, mình đang vận hành 1 hệ thống "lớn" được xây dựng trên WAK framework, mình thấy có rất nhiều menu, rất nhiều chức năng, có những chức năng mình chưa sử dụng bao giờ. Bạn có thể giúp mình loại/ẩn bỏ bớt đi những chức năng "thừa thãi" đó không?

And I said
Câu lệnh SQL dưới đây liệt kê ra những chức năng được truy cập dưới 10 lần trong toàn bộ thời gian.

SELECT 
     ADM_MODULE.MODULE_ID "ID", 
     ADM_MODULE.MODULE_NAME "Tên", 
     ADM_MODULE.INCLUDE_MENU as "0=Ẩn menu/1=Hiện menu",
     ADM_MODULE.DESCRIPTION as "Mô tả",
     COUNT(*) "Lượt truy cập"
FROM   ADM_MODULE_LOG,
     ADM_MODULE
WHERE  ADM_MODULE.MODULE_ID = ADM_MODULE_LOG.MODULE_ID 
GROUP BY ADM_MODULE.MODULE_ID,
     ADM_MODULE.MODULE_NAME,
     ADM_MODULE.INCLUDE_MENU,
     ADM_MODULE.DESCRIPTION
HAVING  COUNT(*)<10
order by 5 asc
-- from ThànhTV

Lưu ý:

 • Hãy tự hạn chế tạo ra những chức năng na ná nhau để tiết kiệm thời gian rà soát & xóa/ẩn.
 • Hãy trao đổi với đối tác (nếu cần) trước khi thực hiện các thao tác xóa/ẩn chức năng vì có thể có một số chức năng tuy ít dùng nhưng lại được phân quyền đặc biệt cho NSD nào đó.