Hôm nay khá là buồn vì công an nó giữ của mình mất 150K. Ngồi làm việc cứ thẫn thờ, quay sang viết 1 bài lên Wiki. Mong được chia sẻ cho vơi đi nỗi buồn!!
:(

Tình huống đặt ra:
Một ngày đẹp trời, SVN nó báo phải 'cleanup' nó đi!
Ta quen tay, kích chuột phải vào thư mục dự án, chọn TortoiseSVN => Clean up… => OK.
Bình thường thì không sao, nhấn OK rồi chờ một lúc là "Cleanup has successfully …", nhưng thi thoảng nó lại trầy ây ra cái lỗi "Cleanup failed to process the following paths: XXXXXXXX"

U3kkKfGftHI9K5YflAFLEa_SlsSswAwIL5SG449hIbdYrjToffoz0bG_zD-C3am-wxAmeiGc3vKsjj0=w1366-h648

Lý do"Previous operation has not finished".

Cảm giác, thật là ức chế! (Giống như hôm nay mình bị nó gọi vào vậy!! :( )

Giải pháp của chúng ta là phải xóa cái operation đang bị lưu trong db queue đi.

Để mọi người không phải tra google khi gặp lỗi này, LinhNH xin viết hướng dẫn mọi người khi gặp tình huống này:
1. Install sqllite (32 bit binary for windows) from: http://www.sqlite.org/download.html.
2. sqlite .svn/wc.db "select * from work_queue"
3. sqlite .svn/wc.db "delete from work_queue"

Sau đó, ta có thể kích chuột phải và chọn cleanup một cách bình thường.

Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của mọi người! :)

Bài tham khảo tại: http://stackoverflow.com/questions/158664/what-to-do-when-svn-cleanup-fails